Olight S30R II Baton działa tylko na trybie low

Started by berni26, 2020-02-16, 20:41:36

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

berni26

2020-02-16, 20:41:36 Last Edit: 2020-02-16, 21:03:22 by berni26
Mój olight leżał jakiś czas nieużytkowany, a teraz działa tylko w trybie low i strobo(też mało światła). Ogniwo jest naładowane(orginalne Olight), sprawdzałem też na innych ale efekt ten sam, tylko tryb low. O co chodzi, padł sterownik czy co?

1984

Padł.
Jak masz gwarancję to wiadomo co zrobić.
Wolność, Równość, Braterstwo

"Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Nor­malnosć nie jest kwes­tią statystyki. "