ACEBEAM T27 5000K

Started by 1984, 2019-07-31, 20:32:13

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

1984

Czy jest jakiś posiadacz tej latareczki?
Chodzi mi o barwę 5000K - na jednym filmiku widać sporo żółtego, a znowu na krzyżackim forum jest napisane (w/g Google):

"Barwa światła nie jest zbyt ciepła ani żółta dla wentylatorów cw. W chmurze powietrza wersja 5000K może mieć przewagę nad 6000K. Nie ma przeszkadzającego przesunięcia koloru w stożku światła"

Znaczy chyba jest ok.
Wolność, Równość, Braterstwo

"Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Nor­malnosć nie jest kwes­tią statystyki. "