Zowu sie forum zuebało?

Started by sp5it, 2019-05-09, 09:39:26

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sp5it

Nie mozna wysłac odpowiedzi, bo dostaje komunikat o wygaśnietej sesji.
Surefire U2 MC-E, Armytek Predator PRO 2.5, K40M@7A, Zebralight SC600W MK3 HI

1984

Quote from: sp5it on 2019-05-09, 09:39:26
Nie mozna wysłac odpowiedzi, bo dostaje komunikat o wygaśnietej sesji.
Mi też czasem tak robi.
Czasem pomagało wyczyszczenie ciastek albo tryb inkognito, a bywało tak, że musiałem poczekać parę godzin.
Wolność, Równość, Braterstwo

"Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Nor­malnosć nie jest kwes­tią statystyki. "