Filmiki latarkowe

Started by 1984, 2017-11-20, 04:35:32

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Krul-Mateusz

"Mieć rację godzinę wcześniej niż inni: przez godzinę być uważanym za element aspołeczny." ~Antoine de Rivarol


Krul-Mateusz

Quote from: Cerber on 2018-12-23, 18:04:39
Napatoczyła sie amatorszczyzna.  ;D
https://youtu.be/MhHHeh0Dqt4
A oglądałem bardziej ambitne  ;)
Nichia ma w ofercie ciekawostki z CRi Ra99 .
https://youtu.be/FcA34eOwvQk
https://youtu.be/cNNvi1TX-hA

Panie, ale z tego lumenów nie ma.
Adaś miał brać Wizarda E21A 2000K, ale ostatecznie nie pykło finansowo.
"Mieć rację godzinę wcześniej niż inni: przez godzinę być uważanym za element aspołeczny." ~Antoine de Rivarol


1984

Wolność, Równość, Braterstwo

"Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Nor­malnosć nie jest kwes­tią statystyki. "

1984

Taki ciekawy filmik.

https://youtu.be/HfryHKVz9G0

Powinna mieć jakiś czujnik zbliżeniowy >:D
Wolność, Równość, Braterstwo

"Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Nor­malnosć nie jest kwes­tią statystyki. "

1984

Wolność, Równość, Braterstwo

"Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Nor­malnosć nie jest kwes­tią statystyki. "