Latarka Ultrafire C8 - pamieć ?

Started by swietlik13, 2014-07-17, 14:57:25

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

swietlik13

2014-07-17, 14:57:25 Last Edit: 2014-07-17, 21:07:52 by Dominik
Witam.Kupiłem latarkę Ultrafire c8.Producent podaje,że latarka ma funkcję pamięci ostatnio wybranego trybu pracy.Mam pytanie jak to działa?

Pozdrawiam

1984

Latarka po włączeniu świeci w trybie ostatnio uzywanum
Wolność, Równość, Braterstwo

"Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Nor­malnosć nie jest kwes­tią statystyki. "