Fenix TK61

Started by zespół_kolba.pl, 2014-02-10, 10:35:56

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

zespół_kolba.pl

Witajcie,

Przed Wami nowy model latarki Fenix :)

TK61Kilka danych technicznych:
moc max: 1000 lumenów
zasilanie: 4 x 18650
zasięg: 824 m
max czas pracy: 300 h

Już niebawem w Kolba.pl oraz na latarki-fenix.pl

Zapraszamy i pozdrawiamy :)

1984

Witam, a jak z ceną?
Wolność, Równość, Braterstwo

"Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Nor­malnosć nie jest kwes­tią statystyki. "

zespół_kolba.pl