Olight Ti vs Al

Started by Jeniu, 2013-11-18, 22:05:32

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jeniu

Zastanawia mnie mniejsza wartość strumienia świetlnego w przypadku dwóch modeli Olight-a np: S15 różniących się użytym do obudowy metalem. Czy niższa wartość na niekorzyść tytanu wynika z jego gorszej konduktywności i przewodności cieplnej?