Podstawy techniki HID.

Started by Windforce, 2007-05-02, 19:04:57

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Windforce

2007-05-02, 19:04:57 Last Edit: 2007-05-02, 19:40:18 by Windforce


Rys. 1 Porównanie lampy Philips D2S 4100 K o jasności 3200 lm, wpasowanej w reflektor „WESEM”, z halogenem 100W H3 mającym 2500 lm, oryginalnie pracującym w tym reflektorze.

   Technika oświetlenia HID (High intensity Discharge) znaczy tyle, co technika wyładowania o wysokiej intensywności. W lampie HID nie ma żarnika odpowiedzialnego za świecenie. Źródłem światła jest tu łuk elektryczny powstający między dwiema platynowymi elektrodami precyzyjnie umieszczonymi w hermetycznej kapsule z kwarcowego szkła. Kapsuła wypełniona jest gazami szlachetnymi pod zwiększonym ponad atmosferyczne ciśnieniem, głównie ksenonem. W komorze wyładowczej znajdziemy także starannie opracowaną domieszkę stałych soli metali ziem rzadkich w postaci zielonkawego lub ciemnoczerwonego nalotu na szkle oraz kilka mikroskopijnych kropelek rtęci osadzonych na elektrodach. Ta droga i skomplikowana receptura, niczym wykwintny kulinarny przepis, pozwala na osiągnięcie parametrów świetlnych niedostępnych dla jakichkolwiek diod i żarówek.Rys. 2 Budowa lampy HID D2 35W.
   
   Żadna dioda ani żarówka nie wyemituje strumienia świetlnego o ogromnej sile 3200 lumenów z pojedynczego optycznego źródła, jednocześnie osiągając luminację powyżej 6000 cd/cm2, pozwalając na niesamowite skupienie wiązki. Po lewej widzimy żarnik żarówki halogenowej o mocy 55W, po prawej łuk elektryczny lampy D2 o mocy 35W, z zachowaniem proporcji:Rys. 3 Porównanie luminacji żarnika halogenowego i łuku elektrycznego.

   Żadna żarówka ani dioda nie uzyska efektywności świetlnej na poziomie wyższym niż 91 lm/W przy tak wielkich poziomach jasności. Żadna żarówka nie wyemituje idealnie białego światła o temperaturze barwowej od 4200 do nawet 6000 K, żadna żarówka w sprzęcie przenośnym nie wytrzyma serwisowych 3000 h, jakie są projektowane dla wysokiej jakości lamp o mocy 35W. W praktyce bezawaryjny czas działania lamp HID jest jeszcze dłuższy, niż ten przewidywany przez producenta. Choć diody mogą wytrzymać jeszcze więcej, to i tak żadna z nich nie odda tak wiernie barw otoczenia przy porównywalnej temperaturze barwowej, bowiem spektrum lampy HID, choć emisyjne i pełne „szpilek”, jest bardzo wyrównane i zapewnia wysoki komfort dla ludzkiego oka.Rys. 4 Widmo lampy HID D2. Widać “piki” widma emisyjnego zjonizowanych cząsteczek soli.

   W lampie HID nie utrząśnie i nie przepali się żarnik pozostawiając nas nagle wśród ciemności, ponieważ umiera ona bardzo powoli, stopniowo zmniejszając swoją jasność i przesuwając spektrum ku zimniejszym barwom.
        Ta szalona komplikacja w budowie, jak i wyśrubowane parametry powodują, że tylko uznani producenci są w stanie wyprodukować naprawdę dobrej jakości lampy. Nie kupujmy podróbek ani lamp „no-name”. One są nie tylko niskiej jakości, ale także mogą być niebezpieczne, o czym dalej powiem. Jedyne uznane marki to Welch-Allyn i AElight dla mocy od 10 do 24W oraz Philips, GE i Osram, dla lamp typu D2 o mocy 35W i 50W. Nie wolno zaopatrywać się w chińskie lampy!Rys. 5 Powyżej widzimy dwie lampy D2 35W najlepszych producentów.

   Obie lampy mają identyczne parametry robocze i posiadają trzonki P32d. Moc znamionowa wynosi 35W, napięcie lampy dla tej mocy to 85VAC, a temperatura barwowa została ustalona na poziomie analogicznym do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze 4100K. Taką temperaturę światła zmierzono dla Księżyca w pełni, świecącego w bezchmurną noc w najwyższym punkcie nieboskłonu dla średnich szerokości geograficznych. Ta wartość stanowi wzorzec dla samochodowych lamp D2.
   Lampy HID nie da się zasilić wprost z napięcia wytwarzanego przez baterie, akumulatory i sieć. Należy zaopatrzyć się w specjalnie opracowany dla danego modelu lampy, skomplikowany układ elektroniczny inaczej zwany przetwornicą lub balastem. Po pierwszym przyłożeniu napięcia zasilania na jej wejście, przetwornica wytworzy na elektrodach bardzo wysokie napięcie, szybko rosnące aż do wystąpienia przebicia atmosfery bańki i zainicjowania łuku elektrycznego. Zimny start lampy HID wymaga dostarczenia napięcia przebicia od kilku do kilkunastu tysięcy V, w zależności od jej mocy znamionowej i odległości między elektrodami. W przypadku, gdy atmosfera w kapsule wciąż znajduje się w bardzo wysokiej temperaturze i ciśnieniu tuż po rozpadzie łuku elektrycznego, jego powtórne zainicjowanie wymaga wytworzenia napięcia aż 30.000V! Dlatego właśnie należy zachować szczególną ostrożność przy pracy z systemami HID.
   Tuż po pierwszym przebiciu atmosfery komory wyładowczej starannie obliczonym przez mikroprocesor przetwornicy ładunkiem elektrycznym, w kilkunastu kolejnych milisekundach następuje cała seria powtórnych wyładowań o wysokim napięciu. Ma to na celu wstępne zjonizowanie atomów ksenonu i zapewnienie spadku jego oporności aż do wartości, gdy będzie możliwe zainicjowanie stabilnego łuku elektrycznego. Gdy już to nastąpi, przetwornica znacznie obniża napięcie podawane na lampę do wartości rzędu 80 - 100V i załącza się oscylator generujący prostokątne przebiegi prądu przemiennego o częstotliwości od kilkuset do kilku tysięcy Hz. Jednocześnie przetwornica precyzyjnie oblicza i dozuje moc elektryczną dostarczaną lampie, by odpowiednio szybko rozgrzać, a jednocześnie nie zniszczyć elektrod, wrażliwych na zbyt wysoką, jak i zbyt niską temperaturę pracy.
   Lampy HID można zasilać zarówno prądem przemiennym, jak i jednokierunkowym, impulsowym. W lampach o niskich mocach, głównie 10W, częściej spotykamy prąd DC, bowiem dla jednokierunkowego prądu lampy łatwiej zaprojektować i wykonać przetwornicę. Zwłaszcza, kiedy pracuje ona na prądzie stałym z baterii. Jednak jednokierunkowy przepływ prądu ma niekorzystny wpływ na żywotność lampy, ponieważ prowadzi do powstania procesów elektrolitycznych zachodzących na elektrodach, a tym samym powodując ich degradację. Jeden kierunek, w którym płynie prąd powoduje także powstanie asymetrii w kształcie łuku elektrycznego oraz w jego barwie i intensywności emitowanego światła:Rys. 6 Porównanie anatomii wiązki światła produkowanej przez lampę zasilaną prądem stałym i przemiennym.

   Prąd AC jest większym wyzwaniem dla konstruktora układu zasilającego lampę ze źródła prądu stałego, natomiast eliminuje niekorzystne zjawiska elektrolityczne w komorze wyładowczej, powoduje, że iskra jest symetryczna i wydłuża żywotność lampy. Należy pamiętać, że nie wolno zasilać prądem DC lampy przystosowanej do pracy z prądem przemiennym.
   Tuż po starcie lampy jeszcze jest ona zimna i ciśnienie w jej wnętrzu jest niskie. Elektrony łuku elektrycznego swobodnie poruszające się w atmosferze komory wyładowczej zderzają się z cząsteczkami ksenonu powodują ich przejście na wyższy poziom energetyczny, a następnie przy ponownym przejściu na niższy poziom pobudzona cząsteczka samorzutnie emituje fotony. Rtęć jeszcze nie wyparowała z elektrod, nie wyparowały też sole zebrane w dolnej części bańki. Rolą rtęci jest szybkie wyparowanie pod wpływem temperatury łuku i znaczne podniesienie ciśnienia roboczego w komorze wyładowczej. Wysokie ciśnienie sprzyja wysokiej efektywności. Dlatego więc pary rtęci powodują powstanie ciśnienia rzędu nawet kilkudziesięciu atmosfer! W miażdżącym ciśnieniu cząsteczki ksenonu wypełniające bańkę są stłaczane i zwiększa się gęstość promieniowania świetlnego, jakie emitują. To właśnie zjonizowany ksenon świeci pięknym niebieskim światłem w ciągu kilku sekund od startu lampy.
   Należy pamiętać, że pary rtęci także świecą, gdy są zjonizowane. Emitują silne „piki” krótkofalowego promieniowania UV, niezwykle szkodliwego dla wszystkich organizmów żywych, w tym też człowieka. Szkło kwarcowe, z jakiego wykonana jest bańka, bardzo silnie absorbuje to niebezpieczne promieniowanie, redukując je do poziomu bezpiecznego. Ale i tak nie wolno bezpośrednio patrzeć na łuk elektryczny pracującej lampy, ani tym bardziej świecić sobie ani komukolwiek w oczy. Zresztą poziom jasności światła, jaki emituje lampa HID skutecznie do tego zniechęca.
   Sole natomiast nagrzewają się i parują wolniej niż rtęć. Jaka jest ich rola? Otóż po odparowaniu w wysokiej temperaturze tworzą gazową mieszaninę wraz z ksenonem i parami rtęci. Ich cząsteczki pobudzane zderzeniami elektronów bardzo silnie oddają fotony. Każdy związek świeci innym kolorem, za to łącznie te wszystkie sole produkują mieszaninę barw odbieraną przez ludzkie oko jako biel o różnej temperaturze, w zależności od dobranych proporcji tej „mikstury”. Zjonizowane sole metali wytwarzają światło znacznie efektywniej niż sam ksenon. Dlatego właśnie podczas nagrzewania lampy i odparowywania soli tak bardzo zwiększa się jej jasność.
   W samochodowych systemach obsługujących lampy D2 o mocy 35W moc zaraz po starcie „na zimno” jest podwyższana do 75W na okres 4 - 5 sekund, aby szybciej odparowywały sole, a sam zjonizowany ksenon świecił jaśniej nim to nastąpi. Po upływie 30 sekund, gdy sole znajdują się już w postaci gazowej, moc stabilizuje się na poziomie 35W. Przepisy dotyczące oświetlenia samochodowego nakazują, aby już po dwóch sekundach po starcie jasność głównego źródła światła osiągnęła 70%. Nikt zresztą nie chciałby czekać ani chwili, zanim pojedzie po włączeniu silnika i świateł.Rys. 7 Konsumpcja prądu przez samochodową przetwornicę w funkcji czasu.

   Lampa zasilana stałą mocą posiada zaledwie 10 - 25% swojej znamionowej jasności tuż po zimnym starcie. Same cząsteczki ksenonu nie pozwalają uzyskać wyższego strumienia światła. Za to przyspieszone rozgrzewanie lampy ma niekorzystny wpływ na jej żywotność. Wysoka moc, jaką obciążane są zimne elektrody powoduje wybijanie z nich materiału przez elektrony i osadzanie ich na ściankach komory. Powoduje to wyerodowanie elektrod, zaczernienie bańki, a w następstwie przegrzanie lampy i jej przedwczesną śmierć. Dlatego w zasilaniu latarkowym lepiej stosować przetwornice bez przyspieszonego startu. Nawet za cenę długiego czasu nagrzewania.
   Bardzo ważna z punktu widzenia żywotności lamp HID jest częstotliwość zimnych startów. Każde włączenie lampy to silne wyładowanie elektryczne wewnątrz komory i kolejna porcja wybitego przez elektrony materiału z elektrod. Im częściej lampa jest włączana/wyłączana, tym mniejsza będzie jej żywotność. Dodatkowo dochodzi negatywny wpływ przesterowywania lampy podczas jej rozruchu, by zapewnić wymaganą przez przepisy drogowe jasność.
   Obserwacje zachowania lamp typu D2 pracujących na samochodowych przetwornicach wykazały, że lampa po 2000 zimnych startach zachowuje podczas normalnej pracy już tylko 70% początkowej jasności. Łagodne dozowanie mocy po włączeniu lampy pozwala kilkukrotnie zwiększyć ilość zimnych startów, zanim jej światło zacznie słabnąć. Do tego im większy jest stosunek okresów niezakłóconej pracy lampy do liczby uruchomień, tym jej żywotność rośnie. W najbardziej sprzyjających warunkach, tj. podczas nieprzekraczania dopuszczalnych mocy i długich okresów pracy bez wyłączeń, można uzyskać nawet 6000 h.

Zależność tą przedstawia wykres:Rys. 8 Zależność średniego czasu życia lampy D2 od ilości zimnych startów w ciągu godziny.

Windforce

2007-05-02, 19:11:30 #1 Last Edit: 2007-05-06, 15:20:06 by Windforce
Nad przebiegiem wszystkich procedur kolejno składających się na prawidłowe zasilanie lampy HID czuwa odpowiednio zaprogramowany mikroprocesor. Dlatego bardzo ważne jest, aby zaopatrywać się wyłącznie w fabryczne układy producentów o wysokiej renomie, zaprojektowanych specjalnie dla danego modelu lampy. Tylko wtedy mamy gwarancję, że skomplikowane układy będą działać niezawodnie, a lampy pracujące z wysokiej jakości układami zasilającymi osiągną największą żywotność i jasność. Uznane marki przetwornic mają tylko niemieckie, japońskie i amerykańskie rodowody: Hella, Philips, Bosch, Sigma, Xenlight, Xevision, czy Welch-Allyn. Nie wolno próbować wykonywać przetwornic samemu, jeżeli nie ma się wieloletniego doświadczenia w elektronice wysokonapięciowej oraz w serwisowaniu firmowych przetwornic! Nie wolno zaopatrywać się w chińskie produkty!
   Ze względu na zabójcze dla człowieka napięcia i ładunki elektryczne wytwarzane przez przetwornice do wystartowania lampy jest to igranie ze śmiercią. Na szczęście firmowy komplet jest absolutnie bezpieczny dla każdego użytkownika. Lampy uznanych marek posiadają bardzo skuteczną, ceramiczną izolację przewodu powrotnego, także trzonki i mocowania są doskonale zabezpieczone przed występowaniem wyładowań z ostrych krawędzi do obojętnego ośrodka jak i do uziemienia, które przez przypadek może znaleźć się zbyt blisko. Projektanci przewidzieli pracę przy dużej wilgotności, przewidzieli także błędy serwisantów sprzętu HID, więc margines bezpieczeństwa jest bardzo duży. Problemem jest tylko ciśnienie kapsuły rzędu 80 atmosfer i niebezpieczne pary rtęci wewnątrz... Nigdy, absolutnie nigdy nie należy włączać lampy, która nie znajduje się wewnątrz szczelnego reflektora! W razie eksplozji bańki uchroni on użytkownika przed rozbryzgującymi się wokół, rozgrzanymi do czerwoności odłamkami szkła, trującymi parami rtęci i niemniej trującymi solami.
   Na szczęście nigdy nie zanotowano samorzutnej eksplozji prawidłowo zasilanej, nieuszkodzonej lampy wyładowczej wyprodukowanej przez liczące się firmy. Ryzyko po prostu tkwi w tym, że nieostrożny użytkownik, dodatkowo oślepiony silnym światłem, mógłby przypadkowo zrzucić niezabezpieczoną lampę na ziemię i tym samym doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia bańki i jej eksplozji. Dodatkowo liczne testy wytrzymałościowe wykazały, że zabezpieczona w reflektorze lampa jest niezwykle odporna na udary i wibracje. Wytrzyma znacznie więcej niż żarówka halogenowa.
   Nie można niestety powiedzieć tego o chińskich odpowiednikach, które często opuszczają fabrykę uszkodzone, bez surowej kontroli jakości, zwiększając przez to ryzyko eksplozji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z taką lampą. Dodatkowo chińska elektronika jest równie marna jakościowo. Należy w tym miejscu powiedzieć o tzw. rezonansie akustycznym komory wyładowczej lampy. Otóż przemienny prąd płynący między elektrodami wywołuje okresowe fluktuacje ciśnienia wewnątrz bańki. Każda zamknięta komora wypełniona ośrodkiem innym niż próżnia, ma swoją własną podstawową częstotliwość rezonansową. Dla komory wyładowczej lampy D2 wynosi ona około 4 kHz. Przepływ przez bańkę lampy prądu o tej samej częstotliwości, co częstotliwość rezonansowa tejże bańki powoduje gwałtowny wzrost fluktuacji ciśnienia na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego i samorzutną eksplozję lampy! Były przypadki, że chińskie przetwornice z niewiadomych przyczyn „głupiały” i ich częstotliwość pracy wzrastała aż do zgodności z podstawową częstotliwością rezonansową bańki lampy, którą zasilały. Nie trzeba dodawać, czym to się kończyło.
   Lampy HID do aplikacji przenośnych spotykamy w mocach 10, 21, 35 oraz 50W, posiadających temperatury światła z przedziału od 3900 do 6500K. Najniższej mocy i najbardziej miniaturowe lampy HID produkuje amerykańska firma Welch-Allyn, specjalizująca się w tej dziedzinie oświetlenia.Rys. 9 Lampa Welch-Allyn Solarc 10W o jasności 500 lm i temperaturze światła 6500K.
Wraz z miniaturową przetwornicą o mocy 10W te lampy o żywotności do 1000 h znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w medycynie, ale i w amatorskich modyfikacjach latarki Maglite:Rys. 10 Maglite 2D zmodyfikowany zestawem Welch-Allyn Solarc 10W.

Oprócz tego można spotkać lampy o mocy 21W dające w zależności od producenta od 1000 do 1350 lm przy temperaturze barwowej 5300 - 5600K. Ich żywotność wynosi około 750 godzin. Mogą one pracować przy zwiększonej mocy 24W. Wtedy ich jasność rośnie do 1200 - 1800 lm, lecz o połowę skraca się spodziewany czas pracy. Te lampy są najczęściej stosowane w latarkach nurkowych.    Znacznie ciekawszym segmentem, jeśli chodzi o efektywność, żywotność i jakość światła jest rodzina lamp D2 specjalnie zaprojektowana dla potrzeb rynku motoryzacyjnego. Trzy wielkie koncerny oświetleniowe - Philips, Osram i General Electric właściwie ten rynek zdominowały. Produkują najwyższej jakości lampy o mocy 35W, jasności 3200 lm oraz żywotności w warunkach pracy w aplikacjach samochodowych 1500 h. Tak jak wcześniej pisałem, ostrożne traktowanie tych lamp znacznie wydłuża ich żywotność. Jasność i jakość światła, jakie oferują znacznie przewyższa inne typy lamp HID stosowane w oświetleniu przenośnym.
   Lampy D2 dzięki temu, że mogą osiągać najwyższe ciśnienie robocze w komorze wyładowczej, oferują zdecydowanie najwyższą efektywność aż 91 lm/W. Ponad to dzięki temu, że są zaprojektowane do przyspieszonego nagrzewania, są odporne na przesterowanie także podczas ciągłej pracy. W miarę dobrze mogą znosić ciągłą moc 50 watów. Za cenę 50% spadku żywotności oddają wtedy do dyspozycji aż 5300 lm i przekraczają barierę 100 lm/W! Są wtedy dwukrotnie wydajniejsze niż 10-watowe lampy Welch-Allyn. Czemu tak się dzieje, że pod wpływem przesterowania lampa HID świeci jaśniej niż wskazywałaby tylko jej moc? Otóż, aby zwiększyć moc lampy, specjalnie ku temu zaprojektowana przetwornica nieco podwyższa napięcie pracy z 85 do około 95VAC, zwiększając tym samym prąd płynący między elektrodami. Powoduje to podwyższenie ciśnienia roboczego oraz temperatury w komorze lampy, a jak wiadomo, im wyższe ciśnienie pracy, tym wyższa efektywność. Dodatkowym skutkiem jest przesunięcie barwy emitowanego światła w kierunku cieplejszych wartości, bowiem wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrz bańki, rośnie też ciśnienie par soli.
   Odwrotny skutek przynosi obniżenie mocy lampy poniżej mocy znamionowej. Spada ciśnienie robocze, pogarsza się efektywność, a spektrum barw staje się chłodniejsze. Mocy nie wolno bezkarnie zmniejszać, bowiem zbyt niska temperatura elektrod jest równie szkodliwa dla lampy, jak przegrzanie. Łuk elektryczny staje się niestabilny, a na zbyt chłodnych elektrodach występuje tzw. electrode fall, czyli gwałtowny spadek potencjału między zjonizowanym gazem, a powierzchnią elektrod. Powoduje to przyspieszone erodowanie ich powierzchni. Bezpieczny zakres, w jakim możemy regulować moc 35 watowej lampy D2 zawiera się w przedziale od 25 do 50W. Zakres ten zawęża się do 27 - 45W, jeżeli pod uwagę weźmiemy jak najmniej upośledzoną żywotność lampy.Rys. 11 Zależność między mocą lampy D2, a jej jasnością. Niebieską linią przedstawiono sytuację, gdyby jasność lampy rosła proporcjonalnie do jej mocy.

   Jednak największą zaletą lamp typu D2 jest ich dostępność, niskie ceny i możliwość zakupu wysokiej jakości przetwornic samochodowych również po przystępnych cenach. Powinno to zainteresować wszystkich tych, którzy marzą o skonstruowaniu własnego reflektora HID. Po zapoznaniu się z tą krótką lekturą na pewno stanie się to łatwiejsze. Barierą mogą być duże wymiary obecnie produkowanych przetwornic, których absolutnie nie da się zmieścić do klasycznej latarki na baterie R20. Na szczęście technologia szybko idzie do przodu i wymiary przetwornic maleją. Rośnie ich efektywność, uniwersalność i niezawodność.Rys. 12 Zaawansowana przetwornica HID dla lamp D2.Rys. 13 Przy głowicy Maglite D.

   Na zdjęciach widzimy najnowszej generacji przetwornicę HID. Przy zaledwie 50 mm średnicy i 45 mm długości integruje ona w swojej strukturze mikroprocesorowy sterownik lampy o efektywności dochodzącej do 90%, zapłonnik oraz płynną regulację mocy w zakresie od 25 do 45W. Przyjmuje napięcia od 9 do 18V. Prąd rozruchu został ograniczony z 16 do zaledwie 6 amperów, a lampa tuż po starcie nie jest przesterowywana do 75W, a jedynie do 45W. Po zgaszeniu można ją odpalić natychmiast, a funkcja Softstart ogranicza maksymalny ładunek potrzebny do zainicjowania łuku elektrycznego i zmniejsza erodowanie elektrod, znacznie wydłużając czas życia lampy. Oby technologia HID rozwijała się właśnie w tym kierunku.

Damian Demendecki aka Windforce.Źródła i literatura dodatkowa:

1. http://members.misty.com/don/dschlamp.html#dlhid
2. http://members.misty.com/don/d2.html
3. http://members.misty.com/don/dschtech.html
4. http://faqlight.carpassion.info/hl-hid-bulbs.htm
5. http://faqlight.carpassion.info/hl-hid-ballasts.htm
6. http://nuconverter.de/eindex.html
7. http://members.home.nl/ienenpet/Xenon/Xenon_en.htm
8. http://www.brightstar-hid.com/
9. http://www.walamp.com/
10. http://www.aelight.com/
11. http://www.xenlight.com/

pecado

Mocne wejście, wspaniały tekst! Dzięki windforce! :)
pozdrawiam
pecado

Fanklub Taktycznej Rusałki |##| "Allways lead, don't follow" (M. Szczerbiak)

Esthan

Ja pierd.............

Szczęka mi opadła. Mocny tekst.
Muszę go na spokojnie kilka razy w domu przeczytać.

No to już wiem z kim rozmawiać jak oszczędzę co nieco gotówki na HID'a :]
Od 25.04.2013 - Ojciec prowadzący :)

Mel

Doskonała lektura! Po kilku czytaniach już trochę rozumiem.... Dzięki.

-- M.

Farulf

Świetny tekst.
Gratulacje
FOR PONY !!!

Gdy Ci dobrze i życie Cię rozpieszcza, rozglądaj się uważnie, bo z drugiej strony już bierze rozbieg, żeby kopnąć Cię w dupę!

Diabelek

Wiedzialem, ze Twoje pojawienie sie na forum nie wrozy nic dobrego ;) :D dopiero teraz mialem chwile co by sie dokladnie wczytac w Twoj tekst i jestem pod wrazeniem i tekstu, i tych swiecidelek :D jeszce jak bys zapodal orietacyjna cene zmodowania 2D to juz bym mogl planowac co z domu wyniesc i sprzedac :D

Windforce

Cieszę się, że mój tekst aż tak Wam się spodobał! ;D Nawet nie sądziłem, że aż tak... :)

Szczerze mówiąc chciałem, by był równie mocny co temat, który opisuje. ;)

Technika HID choć droga i niedostępna, jest bardzo efektowna i efektywna. Naprawdę nie żal w to inwestować, bo uzyskane efekty są tego warte. Szczególnie dobrze HIDy komponują się z zasilaniem Li-Ion - lekkim, mocnym, wydajnym... O tym też będzie z mojej strony artykuł, jednak póki co muszę skupić się na pisaniu licencjata, niestety o przyziemnej tematyce. :(

Diabełek,
Koszt zmodowania 2D systemem Welch-Allyn to w stanach przyjemność kosztująca w granicach 300$. U nas za sprawą niedostępności wielu z podzespołów i konieczności zamawiania ich w pojedyńczych ilościach może to urosnąć nawet dwukrotnie. Gdyby znalazł się na to popyt w stylu osławionych "groupbuy-ów", to można byłoby ruszyć temat po dużo niższych cenach.

Ja wolę skupić się na znacznie efektowniejszym projekcie, wygląda on tak:Potęga mocy lampy D2S przesterowanej do 45W w Maglite 4D - tego na świecie jeszcze nie było! :)
Jak przezwyciężę trudności techniczno-czasowe, to szansa że zaświeci w wakacje wynosi 101% :D

Jak Wam się podoba?
D.

Diabelek

:D duze to bedzie :D cos mi sie zdaje ze bedzie to lepiej swiecic od mojego samochodu i drozsze chyba tez od niego bedzie :D trzymam kciuki co by CI sie udalo i zebym mogl to zobaczyc kiedys :D

Windforce

hehe może aż takie drogie to to nie jest.. :D Ale świeci równie jasno.:) Dzięki za dobre słowo, a jak zrobie ten mod to opisze moje doświadczenia. BTW, może ktoś wydrążyć tube Maga 4D? ;)

BJ System

Gratuluję doskonałego tekstu o lampach HID! :D

Udanego projektu z Mag. :)
Zespół BJ System

kajtek

Super tekst.Mam maga 4 d.narazie lezy i czeka na lepsze czasy.Poczekam popatrze a potem wlacze sie do akcji ;D

Windforce

hehe, jak się uda, to pewnie będę oferował moduł lampę+balast+reflektor, czyli mały drop-in do Maglitów, jako taki skromny mod... ;D

Esthan

Skromny,
Tylko skromne 3 zera ma w podstawowej specyfikacji :P
Od 25.04.2013 - Ojciec prowadzący :)

Windforce

Cenowej, czy lumenowej? ;)