2018-10-16, 05:48:17 *
Aktualności:
Wybierz jezyk:
 
    Forum   Zaloguj się Rejestracja   Tagi
Strony: 1 2 3 ... 10 » Ostatnia
 1 
 : Dzisiaj o 03:13:36 
Zaczęty przez LeesaEsmon - Nowe: wysłane przez LeesaEsmon
______ ______ 13 _____ ^C0 ______ ______ 13 _____https://i.imgur.com/lYt23JV.png

【 ______ ______ 13 _____ 】 【ONLINE ______ ______ 13 _____】
https://i.imgur.com/MJn9FXK.jpg

【 ______ ______ 13 _____ 】 【______ ______ 13 _____】
______ ______ 13 _____


______ ______ 13 _____


______ ______ 13 ___________ ______ 13 _____ ______ 2018 ______ ______ 13 _____ _____ ________ ______
______ ______ 13 _____ _____ ______ ______ 13 _____ _____ _______.______ ______ 13 _____ _______ _ _______ ________ 2018.
______ ______ 13 _____ ________ ______ ___ ______ _ _____ _ HD.
______ ______ 13 _____ _______ _____ ______ ______ 13 _____
________ ______ _______

_______ ______ 13 _____ ________ _______ ru
______ ______ 13 _____ ua
_______ ______ 13 _____ ________ by
_______ ______ 13 _____ _______ _______ __
_______ ______ 13 _____ ________ _______ kz
`______ ______ 13 _____` x_
______ ______ 13 _____ by
______ ______ 13 _____ ua
_______ ______ 13 _____ _______ _______ kz
_______ ______ 13 _____ ________ vk
_______ ______ 13 _____ ________ ________ by
_______ ______ 13 _____ ________ ___
______ ______ 13 _____ fb
_______ ______ 13 _____ ___ _______" ok
"______ ______ 13 _____" ___
"______ ______ 13 _____" ___
______ ______ 13 _____ ua
```______ ______ 13 _____``` ___
______ ______ 13 _____ ua
______ ______ 13 _____
________ ______ _______ ______ ______ 13 _____ ______

______ ______ 13 _____..,_____.,,______,,.2018.,.________,,,______
______ ______ 13 _____.,.______,,.______ ______ 13 _____..._______.,,_______.(______ ______ 13 _____...)-,.,LostFilm(_________),______ ______ 13 _____.,,.,.__________.
______ ______ 13 _____.,,
________,.,______,,,_______...______ ______ 13 _____,..______,,,______ ______ 13 _____..._____..,_____,..______ ______ 13 _____..,________,,._____
______ ______ 13 _____,,,.,.______.,,2018..,______ ______ 13 _____.,,..,_____,,,________,.,______
______ ______ 13 _____.,,________,,,______,,,______ ______ 13 _____.,,_____,,,_______.______ ______ 13 _____.,,,.,________,,,______,..hd,,,720p
______ ______ 13 _____.,.______,,,______ ______ 13 _____,,.________,.._____..,______ ______ 13 _____,,.________,.,_____,..______ ______ 13 _____,,,________.,,______
______ ______ 13 _____..,________,.,.________,,,______ ______ 13 _____
_____...______ ______ 13 _____..,...________,,,______,,.________..._____,.,_____,,,______ ______ 13 _____
______ ______ 13 _____,.,_____,,._______,.,______ ______ 13 _____,.._______.,,_______.(______ ______ 13 _____,..)-...LostFilm(_________),______ ______ 13 _____,,.,,,__________.
______ ______ 13 _____...
________..,______,,,_______...______ ______ 13 _____,,.______,..

______ ______ 13 _____..,_____..,_,.,_______,.,________
______ ______ 13 _____..,___,.,_____
______ ______ 13 _____,..________,.._____..,______ ______ 13 _____.,._____.______.,.______ ______ 13 _____......1-13,14,15,.,_____,,.LostFilm
______ ______ 13 _____...________,..______,,._____,,,_____,,.______ ______ 13 _____,.._______,,._______,.,______ ______ 13 _____.,.________..,_____,,,______ ______ 13 _____.,,________,.,_____
______ ______ 13 _____..,_____..,________,..______,,.________..,___
______ ______ 13 _____.,,______,..2018.,._____.,,________,,.______
______ ______ 13 _____.,._______..._____,,,______ ______ 13 _____...________.,,_____.______ ______ 13 _____,,,,.,
______ ______ 13 _____,..________.,.______,.,_____..,_____,..______ ______ 13 _____,.,________.,.______..,_____.,._____,.,______ ______ 13 _____.,.______,.,______ ______ 13 _____,,,_____.,,_____
______ ______ 13 _____,.,,,,______,..2018...______ ______ 13 _____...,,._____.,.________,..______
______ ______ 13 _____.,.______.,,______ ______ 13 _____.,,______.
______ ______ 13 _____,..,,.(______,..2018),..1,2,3,4,8..,_____.,.________,,,______
______ ______ 13 _____.,.
________,,.______..._______,,,______ ______ 13 _____,.,________,,,_____..,


______ ______ 13 _____
______ ______ 13 _____
______ ______ 13 _____

 2 
 : Dzisiaj o 02:09:47 
Zaczęty przez LeesaEsmon - Nowe: wysłane przez LeesaEsmon
___ ______ 16 _____ >>U0 ___ ______ 16 _____https://i.imgur.com/lYt23JV.png

【___ ______ 16 _____】 【___ ______ 16 _____】
https://i.imgur.com/MJn9FXK.jpg

【ONLINE ___ ______ 16 _____】 【___ ______ 16 _____】
___ ______ 16 _____


___ ______ 16 _____


___ ______ 16 ________ ______ 16 _____ _____ _ _______ ________
___ ______ 16 _____ ___ _____
___ ______ 16 _____ _______ _____ ___ ______ 16 _____ ______.
___ ______ 16 _____ 1-7,8 _____ (______ 2018 LostFilm, Amedia) ________ ______.
___ ______ 16 _____ ________ _____ ___ ______ 16 _____ _____ _______

____ ______ 16 _____ _______ _______ hd
____ ______ 16 _____ ________ hd
____ ______ 16 _____ _______ _______ kz
____ ______ 16 _____ ________ ________ fb
____ ______ 16 _____ ________ ___
____ ______ 16 _____ ___ _______" kz
``___ ______ 16 _____`` hd
"___ ______ 16 _____" vk
"___ ______ 16 _____ ________" ok
____ ______ 16 _____ ________ ________ hd
____ ______ 16 _____ ________ ok
___ ______ 16 _____ ___
____ ______ 16 _____ ________ __
____ ______ 16 _____ ________ ________ ua
____ ______ 16 _____ _______ _______ ___
____ ______ 16 _____ _______ _______ ___
____ ______ 16 _____ ________ ________ fb
___ ______ 16 _____ ___
___ ______ 16 _____ ___
___ ______ 16 _____ _______ _____ ___ ______ 16 _____ _______ _____

___ ______ 16 _____.,.________,,,,________.,.___ ______ 16 _____
_____,.,___ ______ 16 _____,,,,,.________.,,______.,,________,,._____,,._____..,___ ______ 16 _____
___ ______ 16 _____..._______,,,_______.,,___ ______ 16 _____,,,______.
___ ______ 16 _____,.,...___,.._____,.,_.,._______,..LostFilm,,.______...,________,,,______
___ ______ 16 _____.,,_______..,_______,..___ ______ 16 _____,,.
________..,______.,,_______,..___ ______ 16 _____.,,______,.,___ ______ 16 _____..,
________.,.______,,._______
___ ______ 16 _____.,,..,______.,,2018,,.___ ______ 16 _____,,,,,,_____.,,________,.,______
___ ______ 16 _____...________,..______.,.___ ______ 16 _____.,.
________,..______.,._______.___ ______ 16 _____..,..._______..._,.,_______.,,________,,.2018.
___ ______ 16 _____,,..,.________,.,______,,,___.,,______,,,_,.,_____,,._,,.HD.
___ ______ 16 _____,.,________,,._____,..___ ______ 16 _____,,,_______,,,_____.,,___ ______ 16 _____,,,_______,,._____,,.___ ______ 16 _____,,.________,,.______,,._____,,._____
___ ______ 16 _____,.,_____..,________,..______,,,________,.,___
___ ______ 16 _____.,.______..,2018..,_____,.,________..,______
___ ______ 16 _____,..________,..______..,___ ______ 16 _____,,,_______.,,_______.
___ ______ 16 _____..,.,.1-7,8,.._____,,,(______...2018.,,LostFilm,...Amedia),.,________.,.______.
___ ______ 16 _____,,,
________...______.,._______,,,___ ______ 16 _____.,,________.,,______,.,

___ ______ 16 _____.,,_____.,,________.,.______.,,________,..___
___ ______ 16 _____,,,______,..2018..._____,,.________,..______
___ ______ 16 _____,,,________,,,_____..,___ ______ 16 _____..,_______.,._____.___ ______ 16 _____,.,,.,_____,.,._____...(Lostfilm...2018),,,___ ______ 16 _____,,,,..___,,,_____.
___ ______ 16 _____,,,_____,.,___ ______ 16 _____,,,_____,.,_____,..___ ______ 16 _____,.,_____,,,_______,.,___ ______ 16 _____,,.______
___ ______ 16 _____,,,.,.______..,2018.,.___ ______ 16 _____...,.,_____..,________...______
___ ______ 16 _____,.,_____,.._______,,.___ ______ 16 _____,.,______.___ ______ 16 _____.,,...___,.._____.,,,
___ ______ 16 _____..,_______.,,_____,..___ ______ 16 _____...
________,,.______..._______,,.___ ______ 16 _____,..
________.,.______.,._______..,___ ______ 16 _____,,,
________,.,______,.._______
___ ______ 16 _____,,.________,,,.________,.,___ ______ 16 _____
_____.,,___ ______ 16 _____,,,.,.________,,.______.,,________..,_____,.._____,..___ ______ 16 _____
___ ______ 16 _____,.,_______,,,_____.,.___ ______ 16 _____,,,________.,,______.,._____,,._____.___ ______ 16 _____,..,,,________,,,______.,,hd.,,720p
___ ______ 16 _____.,,______...___ ______ 16 _____..,________..,______,,.


___ ______ 16 _____
___ ______ 16 _____
___ ______ 16 _____

 3 
 : Dzisiaj o 01:53:55 
Zaczęty przez LeesaEsmon - Nowe: wysłane przez LeesaEsmon
______ _________ 2 _____ 20 _____ >>v1 ______ _________ 2 _____ 20 _____https://i.imgur.com/lYt23JV.png

【______ _________ 2 _____ 20 _____】 【ONLINE ______ _________ 2 _____ 20 _____】
https://i.imgur.com/MJn9FXK.jpg

【 ______ _________ 2 _____ 20 _____ 】 【ONLINE ______ _________ 2 _____ 20 _____】
______ _________ 2 _____ 20 _____


______ _________ 2 _____ 20 _____


______ _________ 2 _____ 20 ___________ _________ 2 _____ 20 _____ _____ ________ ______ ________ ___
______ _________ 2 _____ 20 _____ ______ 2018 _____ ________ ______
______ _________ 2 _____ 20 _____ _______ _____ ______ _________ 2 _____ 20 _____ _______ _____.______ _________ 2 _____ 20 _____ (lostfilm 2018) _______ _______.
______ _________ 2 _____ 20 _____ _______ _____ ______ _________ 2 _____ 20 _____ ______

[______ _________ 2 _____ 20 _____] ok
_______ _________ 2 _____ 20 _____ ________ _______ hd
_______ _________ 2 _____ 20 _____ ___ _______" ok
_______ _________ 2 _____ 20 _____ _______ _______ kz
_______ _________ 2 _____ 20 _____ ________ ________ by
______ _________ 2 _____ 20 _____ ua
_______ _________ 2 _____ 20 _____ ________ ok
"______ _________ 2 _____ 20 _____" x_
_______ _________ 2 _____ 20 _____ _______ _______ vk
```______ _________ 2 _____ 20 _____``` ru
_______ _________ 2 _____ 20 _____ ___ _______" __
_______ _________ 2 _____ 20 _____ ________ ________ ok
______ _________ 2 _____ 20 _____ hd
_______ _________ 2 _____ 20 _____ _______ _______ __
```______ _________ 2 _____ 20 _____``` ua
```______ _________ 2 _____ 20 _____``` ___
``______ _________ 2 _____ 20 _____`` hd
[______ _________ 2 _____ 20 _____] vk
_______ _________ 2 _____ 20 _____ ________ _______ ru
______ _________ 2 _____ 20 _____ _____ ______ _________ 2 _____ 20 _____ ______

_____.,._____,.,_____,.,,,.______ _________ 2 _____ 20 _____
______ _________ 2 _____ 20 _____,,._______,,,_______..,______ _________ 2 _____ 20 _____.,,________,,.______,.,_____..,_____.WATCH~~. ,..______ _________ 2 _____ 20 _____,,,,,._________...(2018)
______ _________ 2 _____ 20 _____,,._____,,,_______.,.______ _________ 2 _____ 20 _____,,._______,,._____,,.______ _________ 2 _____ 20 _____..,_____..,_____,,,______ _________ 2 _____ 20 _____...________.,._____
______ _________ 2 _____ 20 _____..,_____...______.,.2018.,,________,.,______
______ _________ 2 _____ 20 _____.,,______.,.______ _________ 2 _____ 20 _____.,._____.
______ _________ 2 _____ 20 _____...,,,_______.,._________.
______ _________ 2 _____ 20 _____,,.________..,______..,_____,.._____,.,______ _________ 2 _____ 20 _____,.,_____,,,_____...______ _________ 2 _____ 20 _____...
________.,,______,.,_______,.,______ _________ 2 _____ 20 _____.,._______.,._______
______ _________ 2 _____ 20 _____,,,_____.,,______.,,2018,,,________,,.______
______ _________ 2 _____ 20 _____..,________,,,_____..,______ _________ 2 _____ 20 _____,.,_____,.,_____.______ _________ 2 _____ 20 _____..,,,,___,.._____....
______ _________ 2 _____ 20 _____,,._____,.,______ _________ 2 _____ 20 _____.,.______,,,

______ _________ 2 _____ 20 _____,...,,______,,.2018,,.______ _________ 2 _____ 20 _____,,,.,,_____,..________...______
______ _________ 2 _____ 20 _____.,,________,,._____,,,______ _________ 2 _____ 20 _____,..______.______ _________ 2 _____ 20 _____....,,________,,.______.,.___,.,_____,,._____.,._______,..______,.,_..,_______..,________,..hd,,.720.
______ _________ 2 _____ 20 _____,.._____..._____,..______ _________ 2 _____ 20 _____..,_______.,._____,,.______ _________ 2 _____ 20 _____...________,..______,..______ _________ 2 _____ 20 _____.,,______
_____..._____..._____.,,..,______ _________ 2 _____ 20 _____
______ _________ 2 _____ 20 _____,..______...______ _________ 2 _____ 20 _____..,_____.______ _________ 2 _____ 20 _____...,.,_____,.,,_____...(Lostfilm,,,2018),..______ _________ 2 _____ 20 _____.,...,___,.._____.
______ _________ 2 _____ 20 _____...______,..______ _________ 2 _____ 20 _____,.,_____..,______ _________ 2 _____ 20 _____,,,________,.,______...______ _________ 2 _____ 20 _____.,,_____,.._______
_____,.._____..,_____...,..______ _________ 2 _____ 20 _____
______ _________ 2 _____ 20 _____.,,_____.,,______ _________ 2 _____ 20 _____,..________,,,______.,._____.,._____.______ _________ 2 _____ 20 _____,.,.,.________,,,______..,hd,.,720p
______ _________ 2 _____ 20 _____.,,______..,______ _________ 2 _____ 20 _____,,,
________,,.______..,_______.,,


______ _________ 2 _____ 20 _____
______ _________ 2 _____ 20 _____
______ _________ 2 _____ 20 _____

 4 
 : Dzisiaj o 01:11:16 
Zaczęty przez CzarekB - Nowe: wysłane przez Dominik
Więc albo mamy zapas akumulatorów po 300 zł za sztukę, albo zabieramy ją co najwyżej na jednodniowe akcje. Próba przeskoczenia tej niedogodności to w większości przypadków utrata gwarancji, ale liczę na to, że uda mi się jeszcze coś wymyślić.

Ja w czasie testów ultry po prostu wykorzystałem wtyki bananowe, z tego co pamiętam całkiem dobrze się trzymały, do tego pakiet 4x18650 w konfiguracji 2s2p i będziesz miał zapas na cały dzień włóczęgi.

Ciesz się, że w końcu przeskoczyli na ogniwa 3100 - dotychczas żelaznym standardem były 2600 Tongue

 5 
 : Dzisiaj o 00:17:43 
Zaczęty przez CzarekB - Nowe: wysłane przez CzarekB
Kolejna porcja zdjęć, tym razem bliższy kadr:

Tryb 1:
https://images90.fotosik.pl/56/8265ec6c38c2c789gen.jpg


Tryb 2:
https://images89.fotosik.pl/56/9f8ed0286b249738gen.jpg


Tryb 3:
https://images89.fotosik.pl/56/4c3f784dca551045gen.jpg


Tryb 4:
https://images91.fotosik.pl/57/2b6fd24cfbee0024gen.jpg


Tryb 5:
https://images89.fotosik.pl/56/863d8c468cedbc47gen.jpg


Tryb BOOST:
https://images91.fotosik.pl/57/d6043b43f7fec594gen.jpg

 6 
 : Dzisiaj o 00:09:16 
Zaczęty przez CzarekB - Nowe: wysłane przez CzarekB
Najmocniejszy z najnowszych modeli kultowej preclowej serii DUO jest ze mną już od jakiegoś czasu, więc pokuszę się o kilka słów wrażeń z użytkowania. Oszczędzę sobie wypisywania ogólnodostępnych informacji marketingowych, a skupię się na własnych odczuciach. Jako że sam używam jej głównie pod ziemią, to właśnie z tej perspektywy opiszę jej możliwości.

Jeśli chodzi o wykonanie - cały sprzęt jest pancerny, Ci którzy mieli w ręku Pixę, albo Ultrę wiedzą, że pod względem odporności na uszkodzenia mechaniczne trzymają one poziom. Duo S wydaje się być jeszcze bardziej niezniszczalna. Nie jest to czołówka stworzona do nurkowania, ale bez problemu radzi sobie z okazjonalnymi zanurzeniami.

https://www.amc.com.pl/files/products/gallery/2045_937.jpeg


Jak widać, mamy tu do dyspozycji trzy diody, które świetnie się nawzajem uzupełniają. Ta z najszerszą soczewką odpowiada za skupiony strumień światła dalekiego zasięgu, ta z dyfuzorem, za szerokie oświetlenie najbliższego otoczenia, a ta trzecia zdaje się być czymś pomiędzy, oferując mocne doświetlenie średniego zasięgu. Kombinacja trzech żródeł światła na najmocniejszych trybach sprawia, że nie widać wyraźnej granicy pomiędzy "spotem" a "floodem", jak to jest w niektórych lampkach z dwiema diodami. Tutaj wszystko jest oświetlone równomiernie.

Lampka oferuje 5 trybów stałych plus dodatkowo pięciosekundowy "boost". Przedstawiają sie one następująco:

Tryb 1 - Małej intensywności 80 lm, 23 h
Sprawdza się świetnie we wszelkich wąskich korytarzach i ciasnych przestrzeniach, natomiast dla prac w zasięgu rąk czasami jest to nawet zbyt duża ilość światła. Zdecydowanie brakuje mi tu trybu 10-20 lm przy którym można by spojrzeć na plan jaskini, czy coś zanotować bez rażenia się w oczy światłem odbitym od kartki.
https://images90.fotosik.pl/56/cc2bda000cf34f77gen.jpg


Tryb 2 - Bliski zasięg 180 lm, 12:30 h
Tak naprawdę wystarcza na 90% czasu łażenia po jaskini, daje szerokie i wystarczająco jasne do swobodnego przemieszczania się światło.
https://images92.fotosik.pl/57/3c738b8628dbf43bgen.jpg


Tryb 3 - Przemieszczania się 330 lm, 6 h
Zdecydowanie jaśniej niż w poprzednim trybie. Świetny, kiedy idąc długim korytarzem chcemy widziec cały jego przebieg. Skupiona składowa wiązki światła sięga naprawdę daleko.
https://images89.fotosik.pl/56/f596b5d62d79cd24gen.jpg


Tryb 4 - Szybkiego przemieszczania się 700 lm, 3:30 h
Tryb "światła drogowe", ilość światła faktycznie zbliżona do reflektora samochodowego. Przydaje się tak naprawdę tylko do oświetlania największych sal, przy stałym używaniu trochę męczy oczy, a i czasu świecenia nie mamy tu zbyt wiele.
https://images92.fotosik.pl/57/c81cc37ae73613a5gen.jpg


Tryb 5 - Dalekiego zasięgu 450 lm, 4:30 h
Tryb dalekiego zasięgu to de facto tryb piąty, tylko bez szerokich diod. Zasięg ten sam, a jedynie wiązka światła jest węższa.
https://images89.fotosik.pl/56/bbf70ec85110b600gen.jpg


Tryb 6 - Boost 1100 lm, 5 sekund
Na chwilę robimy dzień.
https://images89.fotosik.pl/56/55a4378ded8a5a2bgen.jpg


Czas naświetlania i parametry zdjęć dobrałem tak, aby jak najlepiej oddały to, jak faktycznie prezentuje się rozkład światła.


Jeśli chodzi o sterowanie światłem to jest ono bardzo wygodne i intuicyjne. Przełącznik możemy przekręcić do przodu lub do tyłu, przeskakując po trybach w jedną i drugą stronę. Latarkę włączamy przez dwusekundowe przytrzymanie przełącznika w pozycji "do przodu", tak samo odpalamy tryb boost. DUO nie ma pamięci trybów, po wyłączeniu zaczynamy zawsze od trybu małej intensywności.

Zdecydowanie najgorszą wadą tej latarki jest zasilanie. Akumulator ACCU 2, mimo że z pojemnością 3100 mAh nie ma tregedii, to jest beznadziejnie nieuniwersalny ze względu na brak możliwości ładowania przez USB. Więc albo mamy zapas akumulatorów po 300 zł za sztukę, albo zabieramy ją co najwyżej na jednodniowe akcje. Próba przeskoczenia tej niedogodności to w większości przypadków utrata gwarancji, ale liczę na to, że uda mi się jeszcze coś wymyślić.

Trybu Face to Face nie miałem możliwości przetestować, wyłączyłem go dla oszczędności baterii.


No i podstawowe pytanie - czy ta czołówka jest warta ponad półtora tysiąca złotych? Chyba każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć. Zwłaszcza, że jest mnóstwo konstrukcji o podobnych parametrach w znacznie niższej cenie. Ja jednak jestem z niej zadowolony i cieszę się, że jednak zdecydowałem się na zakup. Jak macie jakieś pytania to zapraszam Smiley

 7 
 : 2018-10-15, 11:22:46 
Zaczęty przez side - Nowe: wysłane przez Krul-Mateusz
Będzie Czarodziej, tylko mam pytanie. Warto dopłacać do wersji Pro V3?

Zdecydowanie.

 8 
 : 2018-10-15, 01:21:54 
Zaczęty przez side - Nowe: wysłane przez 1984
Bierz tego z XHP50.

 9 
 : 2018-10-14, 23:04:45 
Zaczęty przez side - Nowe: wysłane przez side
Będzie Czarodziej, tylko mam pytanie. Warto dopłacać do wersji Pro V3?

 10 
 : 2018-10-14, 21:19:47 
Zaczęty przez mar3 - Nowe: wysłane przez Tofik
Witam wszystkich jestem tu nowy :-)

Dopiero co kupiłem tą latarkę i mam z nią pewien upierdliwy problem - po wyłączeniu latarki działającej uprzedni w trybie wysokim (600 lumenów) po ponownym włączeniu powinna ona zapamietać ten tryb i odpalić się w 600 lumenach i tak się dzieje ale gdy latarka trochę poleży to po ponownym włączeniu odpala się w trybie  średnim 150 lumenów. Dałbym głowę że wcześniej tak nie było - czy włączyłem przez przypadek jakąś funkcję Huh? Mam ten problemik od czasu ostatniego pełnego naładowania baterii.

Strony: 1 2 3 ... 10 » Ostatnia