Latarki => Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty => Wątek zaczęty przez: df 2010-01-23, 14:00:17Tytuł: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: df 2010-01-23, 14:00:17
Witam,
Zmotywowany nowymi pomysłami opracowałem nowy projekt programowalnego sterowniczka do latarek LED, który z założenia miał zawierać wszystko to, co okazało się najlepsze i najbardziej pożądane (praktyczne) w poprzednich moich projektach, a to czego w poprzednich rozwiązaniach brakowało zostało tu dodane.

Celem tego projektu było stworzenie praktycznego, dobrze przemyślanego i wysoce dojrzałego "serduszka" nowoczesnej latarki, który zawiera wyłącznie to, co zawierać powinien (bez zbędnych wodotrysków i może widowiskowych, ale mało pomocnych na co dzień rzeczy). Projekt ten był też próbą stworzenia rozwiązania bardzo uniwersalnego i spełniającego oczekiwania różnych osób z różnymi preferencjami i gustami.

OK, a zatem do rzeczy:

Parametry
 • zasilanie: 2,9 – 6,0V (1x Li-Ion / 1x Li-FePO / 3x NiCd / 3x NiMH / 3x alcaline 1,5V)
 • sterowanie LED`ami mocy od 1 do 4W (350mA/700mA/1A/1,4A) z możliwością sterowania kaskadowego dodatkowymi modułami
 • wymiary PCB: średnica 16.8mm (17mm), wysokość 3.3mm (wersje do 1,4A)

Funkcje
 • sterownik wielotrybowy
  • tryby przełączane 2-klikiem
  • przełączanie trybów w sekwencji np. 1 -> 2 -> 3 -> 1 -> 2 -> 3 ... itd.
 • pamięć ostatnio używanego trybu o działaniu natychmiastowym (opcja konfigurowalna - pamięć można sobie włączyć lub wyłączyć)
  • pamięć włączona – sterownik włączy się w trybie, przy którym został wyłączony
  • pamięć wyłączona – sterownik uruchamia się zawsze w trybie 1-wszym
 • możliwość ustawienia (wyboru/zaprogramowania) jasności przez użytkownika
  • szeroki zakres regulacji (od 0,4 do 100%)
  • funkcja super-low (do 0,4% jasności – pojedyncze mA w diodę)
  • poziomy jasności w rozkładzie logarytmicznym (równomiernym dla oka)
  • indywidualne ustawienia jasności dla każdego trybu niezależnie
  • pełne ustawienia dla wszystkich dostępnych trybów (zarówno ciągłych jak i sekwencyjnych)
  • cyfrowe sterowanie (Fast-PWM)
  • możliwość blokady zmian jasności przypisanych do trybów (opcja konfigurowalna z możliwością wyłączenia)
 • no-flickering / no-ringing – brak efektu migotania oraz piszczenia w pełnym zakresie
 • stabilizacja prądu diody
  • liniowa (układy AMC 7135)
  • zalecane stosowanie diod LED o niskim VF  (pełna stabilizacja prądu /constant current/ wymaga zasilania o ok. 0,15V wyższego niż napięcie pracy diody LED)
  • możliwość sterowania dodatkowymi modułami AMC (prądy >1,4A)
 • automatyczna kontrola napięcia zasilania (opcja konfigurowalna z możliwością wyłączenia)
  • sygnalizacja niskiego poziomu napięcia baterii (<3,05V)
  • moon-mode – tryb oszczędzania energii o obniżonej jasności (<2,9V)
  • zabezpieczenie ogniwa przed głębokim rozładowaniem (<2,8V) z pełną sygnalizacją
  • możliwość sygnalizacji stanu baterii na dodatkowej diodzie LED
  • możliwość wyłączenia opcji kontroli napięcia (konfiguracja sterownika)
 • dodatkowy opcjonalnie konfigurowalny tryb strobe (rowerowy)
  • opcja włączona – tryb strobe dostępny (jako 4-ty tryb w sekwencji)
  • opcja wyłączona – tryb strobe niedostępny
 • możliwość sterowania (zmiany trybów) micro-switch`em astabilnym
 • funkcja sprzętowej blokady zmian ustawień
  • pole otwarte – dostępne funkcje konfiguracji sterownika przez użytkownika
  • zworka założona – opcja zmian ustawień wyłączona (sterownik pamięta zapisane uprzednio ustawienia bez możliwości ich zmiany)

Sterowanie
 • zmiana trybu
  • 2-klik (2 krotne szybkie odcięcie zasilania)
  • 1-klik – natychmiastowy powrót do trybu pierwszego (dot. wyłącznie konfiguracji z wyłączoną pamięcią trybów)
 • ustawienia jasności
  • 3-klik – przejście do trybu ustawień jasności dla bieżącego trybu pracy
  • 1-klik przy wybranej jasności – akceptacja wybranej jasności – w trybie konfiguracji:
  • 1-klik w fazie sygnalizacji ustawień jasności (pierwsze 2 sek. od wejścia do ustawień) – anulowanie zmian i wyjście z trybu ustawień oraz automatycznie po 6 pełnych cyklach zmian jasności bez dokonania wyboru
 • tryb konfiguracji parametrów sterownika
  • 5-klik – wejście do opcji konfiguracji sterownika (możliwe wyłącznie przy wyłączonej blokadzie sprzętowej – pole R3 musi być otwarte)
  • 1-klik w czasie wysokiej lub niskiej jasności oznacza wybór opcji Tak (jasny), Nie (ciemny)
  • 1-klik w fazie sygnalizacji konfiguracji (pierwsze 2 sek. od wejścia do ustawień przy zgaszonej diodzie) – anulowanie zmian i wyjście z trybu konfiguracji oraz automatycznie po 6 pełnych cyklach bez dokonania wyboru
  • parametry konfiguracji (w kolejności)
   • dostępność trybu rowerowego - strobe (Tak: dostęny / Nie: niedostępny)
   • pomiar i kontrola stanu napięcia ogniwa (Tak: włączona / Nie: wyłączona)
   • pamięć ostatniego trybu pracy (Tak: włączona / Nie: wyłączona)
   • możliwość dokonywania zmian nastaw jasności (Tak: dostępna / Nie: niedostępna)

Sygnalizacja
 • normalna praca
  • główny LED: tryby oraz jasność zgodnie z dokonanymi ustawieniami
  • wyjście cyfrowe: stan niski (opcjonalna dioda sygnalizacyjna zgaszona)
 • informacja o wejściu do opcji zmian jasności
  • główny LED: 2 podwójne błyski o średniej jasności
  • wyjście cyfrowe: przebieg 4Hz (opcjonalna dioda sygnalizacyjna szybko błyska)
 • sekwencja wyboru ustawień jasności (tryb konfiguracji - setup)
  • główny LED: cykliczne zmiany jasności od minimum do maksimum i z powrotem z pauzami oraz pojedynczym mignięciem przy wartościach skrajnych
  • wyjście cyfrowe: przebieg 4Hz (opcjonalna dioda sygnalizacyjna szybko błyska)
 • informacja o wejściu do trybu konfiguracji sterownika
  • główny LED: 2 sek. ciemności
  • wyjście cyfrowe: stan wysoki (opcjonalna dioda sygnalizacyjna zapalona)
 • sekwencja wyboru opcji konfiguracji
  • główny LED: naprzemienne zmiany jasności wysoka i niska w odstępach 2 sek.
  • wyjście cyfrowe: stan wysoki (opcjonalna dioda sygnalizacyjna zapalona)
 • informacja o rozładowaniu ogniwa (<3,2V)
  • główny LED: krótkie pojedyncze "ciemne" mignięcia powtarzane w odstępach co ok. 8s
  • wyjście cyfrowe: przebieg 1Hz (opcjonalna dioda sygnalizacyjna wolno pulsuje)
 • informacja o zbliżającym się do końca rozładowaniu ogniwa (<3,05V)
  • główny LED: przejście w tryb o obniżonej jasności (moon-mode) oraz krótkie pojedyncze "ciemne" mignięcia powtarzane w odstępach co ok. 8s
  • wyjście cyfrowe: stan wysoki (opcjonalna dioda sygnalizacyjna świeci światłem ciągłym)
 • informacja o całkowitym rozładowaniu ogniwa (<2,9V)
  • główny LED: 4 półsekudnowe błyski o niskiej jasności i wyłączenie się sterownika
  • wyjście cyfrowe: 4 półsekudnowe błyski i przejście w stan niski

Opis
Zmiana trybu następuje "dwuklikiem" czyli 2-ma następującymi po sobie miękkimi kliknięciami (odłączającymi zasilanie sterownika), co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i zarazem praktycznym, gdyż dobrze zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem się trybów podczas użytkowania.

Każdy z trybów zarówno ciągłych jak i specjalnych (sekwencje) może mieć dowolnie ustawioną przez użytkownika jasność. Dzięki temu możliwe jest nie tylko ustawienie swoich własnych preferowanych poziomów siły światła w poszczególnych trybach pracy, ale i ich kolejności (np. low->mid->high, high->mid->low itd.), co czyni całe rozwiązanie niezwykle uniwersalnym.

Zmiana jasności możliwa jest po wykonaniu 3-kliku i dotyczy ona trybu w danej chwili aktywnego.
Sterownik zasygnalizuje ten stan 2-ma podwójnymi błyskami, a następnie przejdzie do procedury wyboru jasności.
Pojedyncze kliknięcie lub wyłączenie latarki podczas sekwencji poprzedzającej wybór ustawień anuluje tryb konfiguracji, bez dokonywania żadnych zmian.
Właściwa sekwencja wyboru rozpoczyna się od poziomu najniższego i stopniowo (co ~0,5s) sterownik zwiększa jasność do wartości maksymalnej, a następnie przebiega w drugą stronę od wartości maksymalnej do minimalnej.
Poziomy skrajne (min i max) trwają nieco dłużej i są sygnalizowane jednym krótkim mignięciem, co doskonale ułatwia ich identyfikację oraz upraszcza wybór wartości skrajnych.

Dostępne jasności zawierają się w bardzo szerokim przedziale (od 0,4 do 100%) i zostały pogrupowane na 9 poziomów rozłożonych w skali logarytmicznej. Rozkład logarytmiczny jest bardziej naturalny niż podział liniowy (proporcjonalny), gdyż sprawia wrażenie, że każdy z kolejnych poziomów jest równo oddalony od poziomu go poprzedzającego. Natomiast ich podział na 9 poziomów daje wystarczająco dużą przestrzeń do wyboru własnej preferowanej siły światła, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czytelności i powtarzalności wyboru (możliwe jest np. odliczanie od wartości skrajnych).

Wybór siły światła polega na pojedynczym kliknięciu w chwili występowania danej jasności.
Po tym sterownik przechodzi do używanego wcześniej trybu, ale już z ustawioną nową wybraną przez użytkownika jasnością. Od tego momentu wybrana przez użytkownika jasność zostanie zapisana w pamięci sterownika i będzie przypisana do danego trybu, aż do czasu kolejnej jego zmiany (ponownej rekonfiguracji).
Gdy przez 3 pełne cykle nie zostanie dokonany żaden wybór, sterownik automatycznie wyjdzie z trybu konfiguracji przywracając ostatni wybrany tryb i zachowując pierwotną jego jasność.
Każdy z trybów posiada swoje niezależne nastawy jasności, a ich konfiguracja nie różni się niczym, poza wykonaniem operacji wejścia do ustawień (3-kliku) z pozycji innego wybranego przez siebie trybu.

Sterownik posiada możliwość zablokowania opcji zmian jasności (konfiguracja sterownika), po uaktywnieniu której dalej będzie on respektował wszystkie dokonane uprzednio ustawienia, ale nie pozwoli na ich zmianę.

Przejście do trybu konfiguracji sterownika następuje po 5-kilku i przebiega w 4-ech kolejnych identycznych sekwencjach wyboru.
Każda z nich rozpoczyna się 2 sekundową fazą ciemności w czasie której pojedyncze kliknięcie oznacza pozostawienie ustawień danej opcji bez zmian i przejście do kolejnej. Po niej następuje naprzemienne włączanie się jasnego i ciemnego światła w odstępach 2 sekundowych. Kliknięcie w fazie jasnej oznacza pozytywne dokonanie wyboru (włączenie danej opcji), natomiast kliknięcie w fazie ciemnej oznacza wyłączenie danej opcji.
Pierwsza sekwencja dotyczy dostępności trybu strobe, druga kontroli napięcia, trzecia pamięci ustawień, a czwarta blokady ustawień jasności.

Istnieje możliwość sprzętowego zablokowania opcji konfiguracji poprzez założenie zwory (lub zwarcie padów np. kroplą cyny) w miejscu PCB oznaczonym symbolem R3. Gdy pole jest otwarte (wartość domyślna) opcja konfiguracji jest dostępna, gdy pole jest zwarte menu konfiguracji jest wyłączone, natomiast sterownik dalej respektuje wszystkie dokonane uprzednio ustawienia.

W zależności od konfiguracji sterownik może posiadać pamięć ostatnio używanego trybu pracy, dzięki czemu po włączeniu zawsze uruchomi się on w trybie ostatnio używanym – czyli w tym, w którym został on wyłączony lub może mieć tę opcję wyłączoną – wówczas przy każdym uruchomieniu zawsze uruchomi się on w trybie pierwszym. Wyłącznie w konfiguracji pracy „bez pamięci” pojedyncze kliknięcie przełącza sterownik do trybu pierwszego (podwójny klik standardowo zmienia tryb na następny).

Stabilizacja prądu diody zrealizowana została w oparciu o specjalizowane układy AMC 7135 zapewniające prawidłowe warunki pracy diody LED zarówno w trybach ciągłych jak i impulsowych. Dzięki temu w bardzo szerokim zakresie napięć zasilania (przy zachowaniu wymaganego dla układów AMC warunku: VCC ł VF + 0,15V) oraz w pełnym zakresie poziomów jasności zachowuje on stałą jasność oraz wysoką stabilność barwy światła.

Cyfrowa regulacja jasności zrealizowana w oparciu o szybką modulację szerokości impulsu (Fast-PWM) sprawia iż nawet w najniższych trybach nie widać migotania światła, a praca sterownika w pełnym zakresie jest całkowicie bezgłośna.

Sterownik posiada wbudowaną funkcję automatycznej kontroli stanu rozładowania akumulatora, którego parametry dobrane zostały dla ogniw typu Li-Ion, a które pasują również dla popularnego zasilania 3x NiCd/NiMH. Opcja pomiaru i kontroli napięcia jest konfigurowalna i może zostać przez użytkownika wyłączona.

Elektroniczny układ na bieżąco monitoruje stan rozładowania ogniwa i gdy pozostała ilość energii spadnie poniżej ok. 5%, sterownik zacznie sygnalizować użytkownikowi kończącą się energię krótkimi ciemnymi błyskami powtarzanymi w odstępach co 8 sekund.
Gdy pojemność spadnie do wartości ~2,5% latarka automatycznie przełączy się w tryb oszczędny o obniżonej do ok. 4% wartości maksymalnej jasności, zachowując bieżący tryb pracy (np. ciągły lub strobe itd.).
Jest to tzw. "moon-mode", czyli poziom awaryjny o obniżonej jasności, umożliwiający awaryjne działanie latarki jeszcze przez co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt minut (wartość czasu pracy zależna od typu i pojemności ogniw oraz prądu diody LED).

Gdy napięcie akumulatora osiągnie minimalną, bezpieczną dla niego wartość (2,8V), sterownik zasygnalizuje użytkownikowi pełne rozładowanie 4-ma półsekundowymi mignięciami poczym wyłączy się. Mechanizm ten zabezpiecza akumulator przed szczególnie niebezpiecznym dla ogniw Li-Ion głębokim rozładowaniem, co istotnie wpływa na jego bezpieczeństwo, pojemność oraz długie i bezawaryjne użytkowanie. Sterownik ten może być zatem bezpiecznie stosowany z ogniwami bez wbudowanych zabezpieczeń (unprotected). Uwaga: wyłączenie w konfiguracji sterownika opcji kontroli ogniwa wyłącza jednocześnie opcję zabezpieczającą ogniwo przed głębokim rozładowaniem.

Sterownik ten udostępnia także sygnał cyfrowy informujący o parametrach jego pracy, który to może być bardzo prosto wykorzystany do dodatkowej sygnalizacji np. na „czerwonej” diodzie LED (małej mocy) bieżącego stanu zasilania oraz opcji specjalnych (trybu konfiguracji). Funkcja ta jest jedynie dodatkiem pomocnym w niektórych zastosowaniach i jej użycie nie jest niezbędne do prawidłowego działania sterownika.

Możliwe jest również sterowanie zmianami trybów oraz opcjami konfiguracji przy pomocy chwilowego przycisku astabilnego np. tzw. micro-switch`a.

Obie ostatnie funkcje powstały przede wszystkim z myślą o zastosowaniu w latarkach rowerowych, czołówkach jak i rozwiązaniach stacjonarnych, gdzie dodatkowa opcjonalna „czerwona” dioda sygnalizacyjna może być wyprowadzona w dowolnym dobrze widocznym dla użytkownika miejscu, a możliwość bardzo wygodnej zmiany trybów przy pomocy miniaturowego niskoprądowego przycisku zwiększy pewność i wygodę użytkowania.


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: mar3 2010-01-23, 20:24:26
df - pięknie to wygląda !  :)

można na testy jakiegoś kupić ?


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: df 2010-01-23, 21:04:48
Mam kilka wolnych sztuk i jak jest ktoś chętny, to jasne, że mogę odstąpić - szczegóły na PW ( flagiusz@op.pl )


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: pawelsz 2010-01-24, 09:04:35
ja też, ja tez- ale taki 1.4A :)


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: Blitzer 2010-01-24, 20:48:47
Poczytalem na swiatelkach i jestem pod wrazeniem. Na prawde fajny driverek!
Jesli podejdzie do Jeta ST to chetnie zamowie.
Czy wersja 2.1 ma regulacje natezenia pradu czy jest to z gory ustalone?


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: lennin 2010-02-08, 14:31:29
Cytuj
Czy wersja 2.1 ma regulacje natężenia pradu czy jest to z gory ustalone?
Oczywiście że regulowane chyba 7 czy 9 poziomów nie chce mi sie sprawdzać ;) A tak to czytamy ze zrozumieniem:
Cytuj
9 poziomów rozłożonych w skali logarytmicznej


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: Blitzer 2010-02-08, 14:48:37
Troche glupio napisalem, chodzilo mi o to jakie max natezenie moze dac w diode.
Zdecydowalem sie na 1A, do jeta na xp-e wystarczy:)


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: lennin 2010-02-08, 14:50:35
W zależności od wersji jaką chcesz ~350,700,1050,1400mA.


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: pawelsz 2010-02-08, 14:52:02
Można mieć i 1.4A, przez krótki czas dioda spokojnie tyle wytrzyma, zależy jak długo używasz trybu max, zresztą to nie problem ustawić max troszkę mniej
ja bym brał wersje 1.4A


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: Blitzer 2010-02-08, 18:08:43
Jednak wzialem 1A bo jet ST sluzy mi na codzien i bardziej niz na mocy zalezy mi na czasie swiecenia.
Poza tym kto go mial ten wie ze glowica w wysokich trybach szybko robi sie goraca:)
Ja przez 90% swiecenia uzywam najnizszego trybu.


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: mar3 2010-02-08, 18:21:20
Ja też mam wersję 1A - testuje ją sobie w Fenixie T1, dioda ma bardzo niskie vf ( 3.2v przy 1A ) - trzyma jasność rewelacyjnie  :) dopiero kilka minut przed ostrzegawczymi sygnałami jasność lekko spada  :)

Świetny driverek! Blokada ustawień to strzał w dziesiątkę  ;D


No i ta pamięć działająca od razu  ::) zmiana trybu dwuklikiem  ::)


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: lennin 2010-02-08, 19:07:10
Właśnie wsadzam taki do czołówki :D Rewelacja potwierdzam.


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: Blitzer 2010-02-11, 19:24:50
Przed chwila skonczylem operacje ;D
Nie bylo latwo bo wymyslilem zeby cienkie kabelki zastapic drutami ze skretki sieciowej.
Ciezko bylo to upchnac ale jakos sie udalo i nawet zadzialalo za pierwszym razem:)
Co do samego driverka - jest wypas, bedzie duuuzo klikania :D


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: Tonio 2010-02-23, 23:41:19
Flagiuszu,

w zasadzie próbuję na siłę się do czegoś  przyczepić i za chiny nie da rady ;)

Gratulacje, łatwość obsługi, tryby, funkcje , wyłączany strobe, PERFECT !

JESTEŚ WIELKI :)

dziękuję w imieniu społeczności latarkoholików, nic lepszego na dziś nam do szczęscia nie potrzeba.


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: pawelsz 2010-02-24, 11:47:05
ma wadę: nie jest wystawiony w sklepiku ;)


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: df 2010-02-24, 16:25:55
Bardzo dziękuję wszystkim za pozytywne opinie i słowa uznania.

W sklepiku być może kilka sztuk się pojawi - na razie muszę dozbierać jeszcze kilka punktów ;-)
Natomiast gdyby ktoś był zainteresowany to proszę do mnie pisać na PW lub flagiusz@op.pl


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: pawelsz 2010-02-24, 16:32:02
nie musisz  >:D
wątek już jest
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,57424.new.html#new


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: df 2010-03-21, 00:29:19
Witam,
Zakończone zostały prace nad rozszerzoną wersją 2.2.xxx, która posiada wszystko to, co miała wersja 2.1.xxx plus dodatkowo została wprowadzona dostępna w konfiguracji opcja wyboru sposobu sterowania zmianami trybów między 1-no, a 2-klikiem.

A więc w najnowszej wersji użytkownik może sam sobie wybrać, czy sterownik ma zmieniać tryby 2-klikiem (jak było do tej pory), czy też 1-no klikiem.

Zmiana trybu pojedynczym klikiem możliwa jest w 3-sek. oknie czasowym od chwili włączenia sterownika lub ostatniego kliku, po czym tryb zostaje "zatrzaśnięty".

Rozwiązanie to działa niezależnie od wszystkich pozostałych opcji konfiguracji sterownika (w tym opcji pamięci trybów) i daje alternatywną możliwość nieco prostszego dla użytkownika nawigowania między trybami, przy jednoczesnym zachowaniu dzięki 3-sek. blokadzie wystarczającej odporności na przypadkowe zmiany trybów spowodowane np. utratą kontaktu baterii przy silnych wstrząsach podczas jazdy rowerem w trudnym terenie.


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: Chemik79 2010-06-25, 20:44:43
Dzięki Flagiusz i dzięki Mar3 :aniol:  
Dzięki Wam jestem Szczęśliwym posiadaczem driverka 2.2.xxx 1,4A w Jet-III Pro + emiter o niskim vf XP-G Q4 7B4 ;D
Przepiękny tint i rewelacyjny sterownik, wszystko co potrzebne do szczęścia w latareczce EDC, a nawet więcej ::)
Pozdrawiam 8)


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: raptorek 2010-06-28, 21:29:42
Witam gdzie mogę kupić driver 2.2. xxx 1.4 A i jaka jest jego cena?


Tytuł: Odp: Driver Flagiusza (programowalny) - nowa odsłona
Wiadomość wysłana przez: Chemik79 2010-06-28, 22:47:24
Czytaj:
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,57424.0.html

Wyślij prywatną wiadomość do df-a:
http://www.torch.pl/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=5039

lub na flagiusz@op.pl i pytaj o dostępność ;)